Tạo CV online đơn giản trong vòng 5p với uptowork

Khi các bạn có nhu cầu muốn làm 1 bản CV online nhanh chóng với các chức năng tiện lợi thêm bớt các vị trí và với các mẫu thiết kế sẵn có thì Uptowork là một lựa chọn đáng để các bạn tham khảo.

Đầu tiên các bạn hãy truy cập vào http://uptowork.com tiến hành đăng ký tài khoản và bắt đầu thử nghiệm nhé.

Dưới đây là một số hình ảnh về uptowork.

 

Professional Resume Templates

Choose professional, elegant, creative, or modern resume templates. Uptowork’s resume maker offers 20 templates in 400 colors. You can easily adapt the designs to any resume format you choose: functional, reverse-chronological, or combination.

 

Uptowork Resume Builder templates screenshot

 

Edit Your Resume As You Like

Choose font types, sizes, and spacing. You can bold, italicize, and underline your text. Want to add live URLs? We’ve got you covered. It’s like creating your resume in Word, but we take care of the formatting, and give you access to the best resume templates.
Uptowork Resume Builder editor screenshot

Cover Letter and
Resume Builder

Create your professional Cover Letter in just a few simple steps. Use the same template for your cover letter and resume. Convince hiring managers to set up an interview with you.
Modern resume template
Cascade - professional resume template
Primo - modern resume template