Hướng dẫn cài LiteSpeed Cache cho WordPress một cách đơn giản

LiteSpeed là một trong những web service tốt và phổ biến nhất hiện nay, bên cạnh Apache và NginX. LiteSpeed có nguyên lý hoạt động gần giống với Apache (tức là hầu như những tính năng của Apacheđều sử dụng được trên LiteSpeed). Tuy nhiên, nó có khả năng chịu tải và tốc độ truyền,… Read More