Cách xử lý lặp lại nhiều link ajax sau khi click xử lý gọi Ajax multiple ajax calls on button click if page is not refreshed jquery

Trong quá trình xử lý ajax có thể bạn sẽ gặp phải trường hợp reload lặp lại nhiều link url ajax sau khi click gọi ajax. Trường hợp bị tương tự https://stackoverflow.com/questions/53850380/multiple-ajax-calls-on-button-click-if-page-is-not-refreshed-jquery Cách xử lý chỉ cần dùng .one cho việc xử lý sự kiện.… Read More

Tối ưu Visual Studio Code – Tại sao không ?

Nguồn: https://viblo.asia/p/toi-uu-visual-studio-code-tai-sao-khong-LzD5daGeKjY 1. Mở đầu Có thể Visual Studio Code đang là sự lựa chọn của nhiều anh em lập trình. Em ấy đứng đầu trong Stack Overflow Developer Servey 2019, bỏ xa Sublime Text hay anh em họ nhà Jetbrains. Còn ở Stack Overflow Developer Servey 2020 thì mình kiếm hoài mà không có thấy… Read More