Tối ưu Visual Studio Code – Tại sao không ?

Nguồn: https://viblo.asia/p/toi-uu-visual-studio-code-tai-sao-khong-LzD5daGeKjY 1. Mở đầu Có thể Visual Studio Code đang là sự lựa chọn của nhiều anh em lập trình. Em ấy đứng đầu trong Stack Overflow Developer Servey 2019, bỏ xa Sublime Text hay anh em họ nhà Jetbrains. Còn ở Stack Overflow Developer Servey 2020 thì mình kiếm hoài mà không có thấy… Read More

Cách cài đặt CKEditor 4

Các bạn truy cập trang chủ https://ckeditor.com/ckeditor-4/download/ Tùy chỉnh thanh toolbar https://ckeditor.com/latest/samples/toolbarconfigurator/index.html#basic

LOẠI BỎ CÁC SCRIPT QUẢNG CÁO, CÁC THUỘC TÍNH KHÔNG THEO NHU CẦU, CÓ THỂ CẤU HÌNH NHƯ BÊN DƯỚI

 

Ajax có thay đổi URL cho SEO

// Thay đổi URL trên website window.history.pushState({path:url},”,url);   // Hàm xử lý dữ liệu sau khi load ajax vẫn hoạt động $(‘#content’).on(‘click’,’#paging a’, function () {   })   Tham khảo thêm tại https://freetuts.net/phan-trang-ajax-co-thay-doi-url-cho-seo-101.html

Chèn embed youtube hoặc iframe với responsive

Các bạn làm theo hướng dẫn bên dưới Code CSS:  

    Ví dụ:

 

Bài học về lâp trình plugin extensions trên trình duyệt chrome A – Z

Để thành thạo các bạn cần có kiến thức liên quan, html, css, javascript Tài liệu liên quan đến các lệnh và hàm trong lập trình plugin extensions: https://developer.chrome.com/extensions/overview Các ví dụ: https://developer.chrome.com/apps/richNotifications   Có thể học bằng cách tải các extensions của người khác về mổ… Read More