Sử dụng Pubsubhubbub

Mặc dù cái tên có vẻ đáng sợ nhưng  đây lại là một công cụ khá hữu ích. Cách thức hoạt động rất đơn giản, nó giống như một phần mở rộng của RSS vậy, Pubsubhubbub (hay còn gọi là Google PuSH) sẽ thực hiện… Read More

Cách cài đặt CKEditor 4

Các bạn truy cập trang chủ https://ckeditor.com/ckeditor-4/download/ Tùy chỉnh thanh toolbar https://ckeditor.com/latest/samples/toolbarconfigurator/index.html#basic

LOẠI BỎ CÁC SCRIPT QUẢNG CÁO, CÁC THUỘC TÍNH KHÔNG THEO NHU CẦU, CÓ THỂ CẤU HÌNH NHƯ BÊN DƯỚI