Firebase Grow for dummies 3

III. Remote Config và A/B testing: tùy biến ứng dụng theo phong cách của bạn Nếu chỉ gói gọn trong Analytics như phần I và phần II đã giới thiệu, Firebase đã là một công cụ khá mạnh. Nhưng điểm làm cho Firebase nổi bật hơn các công cụ thống… Read More

Firebase Grow for dummies 2

II. Event, User Property và Audience: 3 chân của Firebase Analytics Ở phần một mình đã giới thiệu tổng quan cho các bạn về Firebase Analytics (FA) và các chỉ số cơ bản cần quan tâm. Hôm nay ta sẽ tiếp tục đi sâu hơn vào FA… Read More