Tối ưu Visual Studio Code – Tại sao không ?

Nguồn: https://viblo.asia/p/toi-uu-visual-studio-code-tai-sao-khong-LzD5daGeKjY 1. Mở đầu Có thể Visual Studio Code đang là sự lựa chọn của nhiều anh em lập trình. Em ấy đứng đầu trong Stack Overflow Developer Servey 2019, bỏ xa Sublime Text hay anh em họ nhà Jetbrains. Còn ở Stack Overflow Developer Servey 2020 thì mình kiếm hoài mà không có thấy… Read More