Hướng dẫn đăng ký IA tháng 7 – 2021

Thời gian gần đây FB siết chặt việc đăng ký IA nên hiện tại đăng ký mới sẽ phát sinh lỗi gần như không thể submit được   Các bạn truy cập link này để setup https://business.facebook.com/[id page]/publishing_tools/?section=INSTANT_ARTICLES Nếu bạn vào check mục cấu hình của… Read More

Hướng dẫn cài LiteSpeed Cache cho WordPress một cách đơn giản

LiteSpeed là một trong những web service tốt và phổ biến nhất hiện nay, bên cạnh Apache và NginX. LiteSpeed có nguyên lý hoạt động gần giống với Apache (tức là hầu như những tính năng của Apacheđều sử dụng được trên LiteSpeed). Tuy nhiên, nó có khả năng chịu tải và tốc độ truyền,… Read More