Là một người đam mê khám phá những cái mới, luôn không ngừng học hỏi, website blog này ra đời với mục đích sẽ lưu trữ tất cả những vấn đề mà mình cảm thấy hay trong cuộc sống.

Mục tiêu sẽ gần hơn khi ta di chuyển