Tạo FTP access bằng SSH

1. Trước khi tạo tài khoản Chuẩn bị server Thường thì server đã cài đặt ftp-server và ftp-client. Nhưng nếu server mới tinh thì chúng ta có thể cài bằng lệnh. Trong bài viết này chúng ta dùng VSFTP để cài đặt ftp server. –… Read More

Tạo Crontab (Cron Job)

Tổng quát về crontab 1. Cron là gì? Cron là một tiện ích cho phép thực hiện các tác vụ một cách tự động theo định kỳ, ở chế độ nền của hệ thống. Crontab (CRON TABle) là một file chứa đựng bảng biểu (schedule)… Read More

Setup WoWonder

Mua code tại https://codecanyon.net/item/wowonder-the-ultimate-php-social-network-platform/13785302 Trang chủ https://www.wowonder.com/ Vào link youtube chính chủ xem hướng dẫn https://www.youtube.com/watch?v=Bxs3xHt2TtY   B1: Upload code lên server và giải nén, Copy cấu hình trong file nginx.conf sau đó pass vào file domain.conf của bạn tại thư mục ect/domain.conf bạn restar nginx bằng lệnh… Read More