CORS là gì? Giới thiệu tất tần tật về CORS và CORS header ‘Access-Control-Allow-Origin’ missing

Xem thêm https://topdev.vn/blog/cors-la-gi/ Fix lỗi với nginx https://serverfault.com/questions/162429/how-do-i-add-access-control-allow-origin-in-nginx Tìm đến file nginx domain.nginx thêm code sau

Sau đó restart lại nginx server  

Tối ưu Visual Studio Code – Tại sao không ?

Nguồn: https://viblo.asia/p/toi-uu-visual-studio-code-tai-sao-khong-LzD5daGeKjY 1. Mở đầu Có thể Visual Studio Code đang là sự lựa chọn của nhiều anh em lập trình. Em ấy đứng đầu trong Stack Overflow Developer Servey 2019, bỏ xa Sublime Text hay anh em họ nhà Jetbrains. Còn ở Stack Overflow Developer Servey 2020 thì mình kiếm hoài mà không có thấy… Read More