Tạo FTP access bằng SSH

1. Trước khi tạo tài khoản Chuẩn bị server Thường thì server đã cài đặt ftp-server và ftp-client. Nhưng nếu server mới tinh thì chúng ta có thể cài bằng lệnh. Trong bài viết này chúng ta dùng VSFTP để cài đặt ftp server. –… Read More

Ajax có thay đổi URL cho SEO

// Thay đổi URL trên website window.history.pushState({path:url},”,url);   // Hàm xử lý dữ liệu sau khi load ajax vẫn hoạt động $(‘#content’).on(‘click’,’#paging a’, function () {   })   Tham khảo thêm tại https://freetuts.net/phan-trang-ajax-co-thay-doi-url-cho-seo-101.html

Chèn embed youtube hoặc iframe với responsive

Các bạn làm theo hướng dẫn bên dưới Code CSS:  

    Ví dụ: