Cách xử lý lặp lại nhiều link ajax sau khi click xử lý gọi Ajax multiple ajax calls on button click if page is not refreshed jquery

Trong quá trình xử lý ajax có thể bạn sẽ gặp phải trường hợp reload lặp lại nhiều link url ajax sau khi click gọi ajax.

Trường hợp bị tương tự https://stackoverflow.com/questions/53850380/multiple-ajax-calls-on-button-click-if-page-is-not-refreshed-jquery

Cách xử lý chỉ cần dùng .one cho việc xử lý sự kiện.

VD:  $(document).one(“click”, ‘[rel=\”‘ + rel + ‘\”]’, function(event) { …