Cải thiện điểm CLS nhỏ hơn 0.1

CLS viết tắt của Cumulative Layout Shift

NGuyên nhân gây ra vấn đề này là có thể do gắn quảng cáo chèn giữa bài viết chi tiết gây bố cục không cố định, các khoảng cách có thể co thụt tùy thuộc vào vị trí quảng cáo. Hình ảnh không có gắn width, height cụ thể cũng có thể là nguyên nhân.

Một khi có vấn đề trên xảy ra các bạn hãy thử gỡ hết các quảng cáo và check lighthouse xem CLS nhỏ hơn 0.1 chưa.

Sau khi đã cải thiện nhỏ hơn 0.1 bạn hãy vào xác thực kết quả ở Google search console ở phần trải nghiệm trang.

Tham khảo thêm 1 số bài viết sau để biết chi tiết:

How to Fix Cumulative Layout Shift (CLS) on WordPress

https://wp-rocket.me/google-core-web-vitals-wordpress/improve-cumulative-layout-shift/