Setup WoWonder

Mua code tại https://codecanyon.net/item/wowonder-the-ultimate-php-social-network-platform/13785302 Trang chủ https://www.wowonder.com/ Vào link youtube chính chủ xem hướng dẫn https://www.youtube.com/watch?v=Bxs3xHt2TtY   B1: Upload code lên server và giải nén, Copy cấu hình trong file nginx.conf sau đó pass vào file domain.conf của bạn tại thư mục ect/domain.conf bạn restar nginx bằng lệnh… Read More

Cài đặt Enable extension intl

/etc/php/php.ini ;extension=php_intl.dll   Lệnh nếu dùng PHP 7.1 yum install php-intl yum-config-manager –enable remi-php71 yum -y install php-bcmath   Vào hệ thống quản lý server reboot lại hệ thống là ok, nếu có sử dụng code mxh Sngine

Backup và Restore MySQL Database bằng dòng lệnh

1. Backup Sử dụng lệnh sau

Trong đó: [uname] : user của database [dbname] : Tên của database [backupfile.sql] : Tên file backup muốn lưu [–opt] : Các tùy chọn mysqldump Ví dụ:

Backup database đồng thời nén gzip

2. Restore Sử dụng lệnh sau

Read More

Bài học về lâp trình plugin extensions trên trình duyệt chrome A – Z

Để thành thạo các bạn cần có kiến thức liên quan, html, css, javascript Tài liệu liên quan đến các lệnh và hàm trong lập trình plugin extensions: https://developer.chrome.com/extensions/overview Các ví dụ: https://developer.chrome.com/apps/richNotifications   Có thể học bằng cách tải các extensions của người khác về mổ… Read More

Cách sử dụng Firebase làm data và hosting lưu trữ

  Đầu tiên bạn đọc bài viết này để biết cách tạo tài khoản và lấy các thông tin về API key Ưu điểm và nhược điểm của Google Firebase, các notification api cần thiết cho phía server Hoặc https://viblo.asia/p/uu-diem-va-nhuoc-diem-cua-google-firebase-cac-notification-api-can-thiet-cho-phia-server-E375zwJWKGW Truy cập https://console.firebase.google.com Tạo tài khoản… Read More