Lên lịch bài viết đính kèm sẵn comment link trên facebook meta BM

Các bạn trong quá trình quản lý fanpage sẽ có nhu cầu lên lịch 1 bài viết kèm comment, trong trường hợp các bạn sợ ảnh hưởng reach khi gắn link trên bài post mà chỉ muốn gắn link ở comment để tăng tương tác reach cho bài post thì làm như sau:

Truy cập đường link sau https://business.facebook.com/content_management/PUBLISHED_POSTS?business_id=[ID Business]

CLick vào page post sẽ bắt bạn đăng nhập lần 2

Bên tay phải chọn fanpage mà bạn muốn lên lịch là ok