Hướng dẫn sử dụng Theme Gomedia

Hướng dẫn sử dụng Theme Gomedia

Về phần cài đặt Theme, các bạn tiến hành như bình thường giống như các Theme khác. Bạn vào Appearance => Chọn Theme rồi upload file nén lên. Sau đó Active một số plugin của nó.

Một số vị trí cần chú ý trong Theme khi sử dụng.

ĐỂ CHỈNH SỬA VIỆT HÓA TỪ KHÓA HAY CHÈN CỨNG CÁC ADDSHORTCODE THÌ TÌM FILE FONT.PHP TRONG THƯ MỤC THEME GOMEDIA

 

 

Hướng dẫn sử dụng Theme Gomedia
Hướng dẫn sử dụng Theme Gomedia

 

1. Custom Menu => Appearance => Menu => Primary Menu

2. Social Profiles => Appearance => Theme Settings => Chọn tab Social Links

3. Logo => Appearance => Theme Settings => Tab đầu tiên

4. Header Ads => Appearance => Theme Settings => Advertisement => Header Advertisement

5. Custom Menu => Appearance => Menu => Secondary Menu

6. Featured Section => Appearance => Theme Settings => Home Page => Tích vào Enable the featured post area => Ở Featured Post Tag bạn chọn Tag muốn hiện slider

7. Home Top Sidebar => Appearance => Widget => HomeTop

8. Home Ads => Appearance => Theme Settings => Advertisement => Home Advertisement

9. Latest Video => Appearance => Theme Settings => Home Page => Tích vào Display Latest Video => Chọn số Video muốn hiện ra

10. Home Bottom Sidebar => Appearance => Widget => Home Bottom

11. Edito’s Picks => Appearance => Theme Settings => Home Page => Tích vào Display Editor’s Picks => Chọn Tag muốn hiển thị và số post

12. Footer Wisget Area => Appearance => Widget => Footer1/Footer2/Footer3/Footer4

13. Custom Menu => Appearance => Menu => Footer Menu

14. Copyright => Appearance => Editor => Footer.php