Hướng dẫn copy database trong phpMyadmin

Đầu tiên, bạn truy cập phpMYadmin ->Ở phía bên trái, bạn chọn database cần copy

VD: mình copy database tamasv_email ra 1 database mới là tamasv_emai_new.

Sau khi click chọn database cần copy,bạn click vào tab Operations.

Tại Copy database to:, bạn điền tên database mới mà sẽ tạo. (Lưu ý database tạo mới sẽ có tiếp đầu ngữ là tên user hosting của bạn)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuối cùng bạn click GO,vậy là bạn đa có thêm  1 database mới giống hệt  của website bạn.

 

 

CHÚ Ý: NẾU BẠN ĐÃ TẠO SẴN DATABASE RỒI VÀ CHỈ VIỆC COPY DATA ĐẾN ĐÚNG DATABASE MỚI ĐƯỢC TẠO THÌ LÀM NHƯ SAU: