Chuỗi 3 bài viết hướng dẫn tạo chiến dịch remarketing AdWords. Đây là Bài số 3: Tạo chiến dịch Remarketing AdWords

Lưu ý: Bài viết này dành cho những người đã biết tạo chiến dịch mạng hiển thị

Các bước cần làm:

Bước 1: Thêm chiến dịch/ Chỉ mạng hiển thị

  • Cách tạo chiến dịch Remarketing giống như cách tạo và cài đặt chiến dịch quảng cáo Mạng hiển thị trên Google (Google Display Network)
  • Chỉ khác ở chổ phần NHÓM QUẢNG CÁO là Target đối tượng hướng đến là danh sách mình đã tạo phía trên, thay vì theo (Từ khóa, chủ đề, sở thích, vị trí đặt..)

tao-remarketing-google-adwords-giao-dien-moi-8

tao-remarketing-google-adwords-giao-dien-moi-9