Tạo mật khẩu cho website khi đang bảo trì với .htaccess và .htpasswd

Khi các bạn đang xây dựng website hoặc đang chỉnh sửa trong quá trình bảo trì không muốn người khác vào site thì chúng ta cần đặt username và mật khẩu cho web, việc này cũng giúp bảo mật cho website

BƯỚC 1: Đầu tiên bạn cần tạo file .htaccess

với nội dung như bên dưới

 

Ở đây các bạn chú đoạn code này
AuthType Basic
AuthName “Vui long nhap username va pass”
AuthUserFile /home/userhosting/domains/domain.com/public_html/.htpasswd
Require valid-user

Để có được AuthUserFile các bạn dùng lệnh echo $_SERVER[‘DOCUMENT_ROOT’]; để lấy là đường dẫn gốc thư mục domain và thay vào

BƯỚC 2: TẠO FILE .htpasswd
các bạn cần có nội dung sau

 

các bạn cần điền thông tin admin và pass như: admin:{SHA}rlraZ+RzrYgHcJ2HDOjkxtTb+cA= để có được mật khẩu màu đỏ này các bạn truy cập vào trang https://hostingcanada.org/htpasswd-generator/ để tạo mật khẩu và thay thế

Như vậy là xong