Cách khôi phục tất cả các tab đã đóng hoặc khôi phục tab vừa đóng lần lượt ở trên chrome

Dùng phím tắt ctr + shift + T sẽ giúp khôi phục tab vừa đóng.

Vd: bạn vừa tắt 5 tab thì bạn muốn khôi phục 5 tab này hãy bấm ctr + shift + T lần lượt 5 lần thì các tab sẽ khôi phục theo thứ tự đã đóng trước đó.

Trường hơp bạn tắt toàn bộ trình duyệt thì khi mở lại trình duyệt bạn nhấn ctr + shift + T thì sẽ tự động khôi phục toàn bộ các tab đã đóng.

Ngoài cách trên các bạn cũng có thể sử dụng history lịch sử duyệt web để xem các trang trước đây truy cập mà phục hồi, tuy nhiên cách dùng phím tắt là tối ưu nhất nhé.