Cách backup và restore trình duyệt chrome, firefox và các loại trình duyệt khác