Cách hạn chế quốc gia truy cập vào fanpage Facebook

Bước 1: vào cài đặt

Bước 2: Vào quyền riêng tư

Bước 3: Bài viết công khai

Xuống dưới cùng kéo chọn Hạn chế quốc gia và điền quốc gia cần hạn chế