Cách chèn code vào bài viết dùng Highlighting Code Block

Để chèn code vào bài viết sinh động các bạn có thể dùng plugin Highlighting Code Block

Cách sử dụng:

Khi các bạn copy code ở 1 bài viết nào đó, trước khi dán vào ô hiển thị code bạn cần làm sạch format bằng cách dán đoạn code đó vào notepad++ hoặc công cụ tương tự để nó xóa đi format cũ từ trang bạn copy sau đó mới chọn block code từ plugin để dán vô lúc này sẽ không còn lỗi.

Bước tiếp hãy chọn chế độ văn bản để chèn code vào thay vì dùng trực quan dễ có lỗi.

<?php
echo 'Cách dùng plugin Highlighting code block';
?>

Khi bạn muốn thoát khỏi block code thì hãy nhấp mũi tên phải liên tục sau đó enter để xuống hàng và tiếp tục soạn thảo.