Bài học về lâp trình plugin extensions trên trình duyệt chrome A – Z

Để thành thạo các bạn cần có kiến thức liên quan, html, css, javascript

Tài liệu liên quan đến các lệnh và hàm trong lập trình plugin extensions: https://developer.chrome.com/extensions/overview

Các ví dụ: https://developer.chrome.com/apps/richNotifications

 

Có thể học bằng cách tải các extensions của người khác về mổ xẻ và học https://chrome-extension-downloader.com/

 

Các ứng dụng cơ bản liên quan để học:

 

https://kipalog.com/posts/Viet-extension-cho-Chrome-Phan-1

https://kipalog.com/posts/Viet-extension-cho-Chrome-Phan-2

 

 

Autolike Fb:

 

Ứng dụng ảnh giphy

https://quantrimang.com/tao-extension-don-gian-danh-cho-google-chrome-84451

 

Ứng dụng search ảnh

https://ntcde.com/web-development/hack-time-cuoi-tuan-tap-viet-extension-cho-chrome.html

 

TRỌN BỘ: https://www.youtube.com/playlist?list=PLYxzS__5yYQlWil-vQ-y7NR902ovyq1Xi

 

 

Các cty chuyên làm extensions:

Thiết kế và lập trình extension – tiện ích mở rộng cho trình duyệt chrome và Cốc Cốc