Sử dụng Pubsubhubbub

Mặc dù cái tên có vẻ đáng sợ nhưng  đây lại là một công cụ khá hữu ích. Cách thức hoạt động rất đơn giản, nó giống như một phần mở rộng của RSS vậy, Pubsubhubbub (hay còn gọi là Google PuSH) sẽ thực hiện… Read More