Thay đổi ngân sách chi tiêu cho ADS googe adwords

 

Bước 1: Click chọn Chiến dịch hiển thị > chiến dịch > tick chọn nhóm quảng cáo > chỉnh sửa > thay đổi ngân sách

 

 

 

Bước 2: thêm ngân sách mới mà bạn muốn thay đổi

 

 

 

HOẶC CÓ THỂ CHỈNH NHANH