Tạo Crontab (Cron Job)

Tổng quát về crontab

1. Cron là gì?

Cron là một tiện ích cho phép thực hiện các tác vụ một cách tự động theo định kỳ, ở chế độ nền của hệ thống. Crontab (CRON TABle) là một file chứa đựng bảng biểu (schedule) của các entries được chạy.

Học VPS mới bổ sung công cụ tạo Crontab với giao diện trực quan, rất dễ sử dụng. Mời các bạn tham khảo.

2. Cron làm việc thế nào?

Một cron schedule đơn giản là một text file. Mỗi người dùng có một cron schedule riêng, file này thường nằm ở /var/spool/cron. Crontab files không cho phép bạn tạo hoặc chỉnh sửa trực tiếp với bất kỳ trình text editor nào, trừ phi bạn dùng lệnh crontab.

Một số lệnh thường dùng:

Hầu hết tất cả VPS đều được cài đặt sẵn crontab, tuy nhiên vẫn có trường hợp VPS không có. Nếu bạn sử dụng lệnh crontab -l mà thấy output trả lại -bash: crontab: command not found thì cần tự cài crontab thủ công.

Cài đặt crontab

Sử dụng lệnh:

Start crontab và tự động chạy mỗi khi reboot:

3. Cấu trúc của crontab

Một crontab file có 5 trường xác định thời gian, cuối cùng là lệnh sẽ được chạy định kỳ, cấu trúc như sau:

Nếu một cột được gán ký tự *, nó có nghĩa là tác vụ sau đó sẽ được chạy ở mọi giá trị cho cột đó.

Ví dụ:

– Chạy script 30 phút 1 lần:

– Chạy script 15 phút 1 lần:

– Chạy script vào 3 giờ sáng mỗi ngày:

4. Ví dụ cụ thể

Giả sử mình viết một đoạn script sao lưu toàn bộ thư mục /home/domain.com/public_html/ và chuyển file nén .zip vào thư mục /root/ như sau:

Script này lưu lại ở đường dẫn /etc/backup.sh (gán quyền execute – chmod +x nếu là bash script).

Sau đó mình cho script này chạy định kỳ vào 15h thứ Hai và thứ Năm hàng tuần bằng cách tạo một file crontab như sau:

Nhấn o (chữ o) để thêm dòng mới với nội dung:

Để lưu lại và thoát bạn nhấn ESC, rồi gõ vào :wq nhấn Enter.

Cuối cùng, nhớ khởi động lại cron daemon:

Nếu muốn dùng Editor nano sửa cho dễ thì bạn dùng lệnh sau: EDITOR=nano crontab -e

Ví dụ khác

– Để crontab chạy mỗi phút một lần:

– Để crontab chạy 24h một lần (vào nửa đêm):

– Để crontab chạy file PHP 24h một lần:

5. Disable email

Mặc định cron gửi email cho người thực thi cron job, nếu bạn muốn tắt chức năng gửi email này đi thì hãy thêm đoạn sau vào cuối dòng

Ví dụ:

6. Tạo log file

Để lưu log vào file:

 

Công cụ hỗ trợ tạo Crontab giao diện trực quan từ HocVPS.

Một số lệnh thường chạy crontab:

– Chạy file .PHP trên server

– Chạy file .PHP remote

Tham số -s: silent, chạy ngầm không output.

– Chạy bash script

Thêm lệnh crontab: chú ý dùng đúng lệnh bên dưới chứ ko phải dùng nano crontab -e là sai 

Sau khi thêm dòng lệnh crontab bạn nhấn Ctrl + O để lưu và Ctrl + X để thoát. Kiểm tra lại với lệnh crontab -l.

 

 

 

THƯỜNG LINUX ĐÃ CÓ SẴN CRONTAB VIỆC CÒN LẠI CHỈ CẦN TẠO FILE CRONTAB ĐỂ CHẠY

 

  1. Bước 1: crontab -e
  2. Bước 2: nhấn o để tiến hành nhập lệnh
  3. Bước 3: nhập 0 */2 * * * wget https://domain.com/todo/delcache 
  4. Bước 4: nhấn ESC sau đó gõ :wq

 

Vậy là xong

 

 

 

Add Comment