Sửa lỗi too many redirect khi sử dụng wordpress centos nginx

Nếu bạn dùng cloudflare và dùng ssl free

Trong trường hợp bạn setup url domain với https ở mục tổng quan cài đặt, nếu xuất hiện tình trạng redirect liên tục thì thử thêm

Đoạn code chèn vào đầu file wp-config.php

define('FORCE_SSL_ADMIN', true);
if ($_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_PROTO'] == 'https')
$_SERVER['HTTPS']='on';