MỘT SỐ LƯU Ý KHI MUA PAGE NGOẠI VỀ CHIẾN AD BREAK

MỘT SỐ LƯU Ý KHI MUA PAGE NGOẠI VỀ CHIẾN AD BREAK 🆘

Kinh nghiệm xương máu của mình được trả giá bằng tiền.
Đợt này ae newbie rục rình mua page nhiều quá nên mình thấy có 1 số vấn lưu ý khi anh em mua page!

 Page có liên kết vị trí:

– Check trong phần Cài đặt chung (cột trái) kéo xuống cuối nếu thấy phần Location thì page đó đã lk vị trí.
– Nghĩa là page có liên kết với 1 page vị trí (gọi là page mẹ), có quyền ngang hàng với quản trị viên nên khi mua phải page có lk vị trí phải lấy cả page mẹ.
– Nếu không sau khi mua về người bán cầm page mẹ có quyền qtv ngang hàng với mình. Nó dame nick qtv của mình xong có thể chiếm lại page.

Không thể add page vào Business dù chỉ có 1 admin trong page.

*Trường hợp 1: Page có Business Instagram
– Vào trang chủ của page hay hiện đề xuất ảnh từ Instagram
– Chủ page cũ cũng không thể lấy lại được page hay làm gì được.
– Cái này chỉ có 1 vấn đề là mình không thể add page đó vào Business của mình được.

*Trường hợp 2: Quản trị viên ẩn hoặc BM ẩn (nó sẽ tự dame nick QTV về mạo danh hoặc 72h, trong page sẽ không thấy gì)
– Cái này chính mình là người bị những không rõ lý do như nào. Mua page sau 2 ngày sau bị lấy lại ko còn QTV trong page, vào link này check thì thấy page bị Unpublish:
https://www.facebook.com/help/contact/1280439701975125
– Vào check phần Vai trò hoàn toàn sạch sẽ, chỉ 1 Admin mà vẫn không thể add vào Business của mình được.
– Vì vậy anh em mua page về add vào Business mình ngày và luôn nếu không được thì nên trả lại page

Page đã bật kiếm tiền và add payment

– Cái này khá quan trọng với anh em nào mua page về chiến ad break
– Bắt buộc phải lấy cả Payment từ chủ cũ , nghĩa là phải set mình làm QTV của payment đã lk với page.
– Nếu không có payment thì tiền kiếm được nhảy về Bank họ nên coi như công cốc.

Link support về Payment Ad break: https://www.facebook.com/help/contact/1540812909361378