Kết nối cf7 contact form 7 với Google sheet

Bước 1: để gửi được không bị lỗi bạn cần cấu hình WP SMTP nếu thiếu bước này sẽ không thực hiện được.

Bước 2: Cài plugin cf7 google sheet sau khi cài đặt kích hoạt và cấu hình

Xem chi tiết tại video sau https://www.youtube.com/watch?v=I0FSF9bfkNw&t=27s