Hướng dẫn tự động xóa thùng rác của Google Drive bằng script 2023

Thùng rác (Trash) trong Google Drive lưu những file bị xoá. Dung lượng (15 GB miễn phí) cũng tính luôn thùng rác này. Thùng rác thường xuyên đầy mà bạn cần xoá liên tục để tận dụng dung lượng. Bạn có thể chọn file hoặc chọn tất cả file trong thùng rác để xoá vĩnh viễn.

Lưu ý đã xoá vĩnh viễn thì bạn không khôi phục được lại nữa.

Trong một số trường hợp bạn cần cài đặt xoá tự động theo thời gian thì có thể làm theo Google Script dưới đây.

Tạo dự án mới

Vào https://script.google.com/home và tạo Dự án mới đặt tên tuỳ ý.

Chép script sau dán vào.

function createTimeDrivenTriggers() {
ScriptApp.newTrigger('emptyThrash')
.timeBased()
.everyHours(1)
.create();
}

function emptyThrash()
{
Logger.log("emptyTrash");
Drive.Files.emptyTrash();
}

.everyHours(1): Số 1 là cài đặt 1 tiếng xoá 1 lần - bạn có thể đặt tuỳ ý.

Cấp quyền xoá file trong Google Drive.

Tìm Drive API và Add vào.

Chạy thử hàm Xóa để xem kết quả thùng rác có được xóa không

Google Script xoá Google Drive

Google Script xoá Google Drive

 

 

Như vậy là bạn đã chạy hàm xoá. Bạn có thể kiểm tra lại Thùng rác xem đã trống chưa.

Kích hoạt tính năng chạy theo thời gian đã lên lịch trong code của bạn

Như ví dụ trên thì lên lịch cứ sau 1h là hàm được chạy và thùng rác sẽ được xóa. Để kích hoạt bạn làm như sau:

Như vậy là thành công, cứ sau 1 tiếng là hàm createTimeDrivenTriggers sẽ được gọi và xóa thùng rác lưu trữ.

Chúc bạn thành công.

Nguồn tham khảo: https://seoiclick.com/huong-dan/script-xoa-tu-dong-thung-rac-google-drive-t1733.html