Chỉnh sửa hàng loạt bài viết trên wordpress với Bulk Edit

Trong quá trình làm việc, nếu số lượng bài rất lớn mà bạn muốn đổi sang 1 thể loại khác đồng loạt thì việc làm thủ công bằng tay rất mất thời gian. Vì vậy Bulk Edit ra đời với mục đích giúp bạn chỉnh sửa hàng loạt các bài viết.

VD: hơn 10000 bài viết lưu ở chuyên mục A, nếu muốn chuyển đổi toàn bộ qua chuyên mục B thì bạn có thể làm như sau:

Cài đặt plugin iThemeland WordPress Bulk Posts Editing Lite https://wordpress.org/plugins/ithemeland-bulk-posts-editing-lite/

Các bạn tìm kiếm các bài viết cần chuyển sau đó chọn tất cả và chọn edit, chọn replace về thể loại bạn muốn, nghĩa là trước đấy nếu các bài viết đó ở bất kỳ chuyên mục nào đều sẽ bị thay thế bằng chuyên mục mới.

 

Còn nhiều tính năng khác, bạn cứ tiếp tục khám phá nhé