Chặn IP truy cập website của bạn với openlitespeed

Nếu bạn sử dụng OpenLiteSpeed

Khi bạn bị ddos hoặc bị copy bài bằng phương pháp clone dữ liệu thông qua phương thức CURL hay file_get_content thì làm như sau:

Đầu tiên tra IP của domain https://check-host.net/ip-info nếu họ dùng cloudflare ẩn IP thì phải tìm cách tìm ra IP gốc để xử lý.

Bạn mở file config của domain ở thư mục sau nếu dùng wptangtoc /usr/local/lsws/conf/vhosts/domain.com/domain.com.conf

Bạn tìm đến vị trí code sau

Sau khi chèn vào file config chạy lệnh wptt reboot-ls để reset OpenLiteSpeed