Plugin FIFU lấy ảnh trong bài làm ảnh đại diện, thumb, cách setup

Nếu bạn muốn hạn chế việc tốn dung lượng từ ảnh khi upload lên web wordpress. WP có 1 vấn đề là khi upload 1 file ảnh lên sẽ nhân bản nhiều size vì vậy làm cho dung lượng lưu trữ file ảnh tăng lên rất nhiều.

Do vậy việc dùng url ảnh của 1 nguồn bất kỳ giúp giảm việc lưu trữ, đồng thời url ảnh đó sẽ được set làm ảnh thumb khi hiển thị trên web.

Để làm được việc này bạn cần cài plugin tên FIFU

và cách setup như sau:

 

Sau khi cài đặt và setup hoàn tất sẽ có cột phải như sau