Cách setup tài khoản, admin, biên tập viên Facebook ở giao diện mới, trải nghiệm trang mới

  1. Chuyển đổi chế độ người dùng page, vào trang chủ page
  2. Vào cài đặt
  3. Chọn trải nghiệm người dùng