Xóa khoảng trắng thừa trong chuỗi với PHP

Khi bạn có một chuỗi xử lý với nhiều khoảng trắng và cần xóa thì chúng ta áp dụng lệnh sau:

Hiện tại có nhiều phương pháp xử lý vấn đề này tuy nhiên khi áp dụng với Unicode thì dễ gây ra lỗi ?

Cách khắc phục hoàn toàn như sau:

Bạn chạy thử nhé!