Xem giờ của tất cả quốc gia trên thế giới

Giới thiệu với các bạn 1 website rất hay giúp các bạn có thể biết được múi giờ và giờ hiện tại của tất cả các quốc gia trên thế giới.

truy cập vào địa chỉ sau nhé: https://www.timeanddate.com/worldclock/

các bạn có thể lựa chọn xem giờ theo thủ đô hoặc quốc gia nhé.