Tạo video vẽ tay animation với video scribe và doodly

Các bạn cso thể làm theo hướng dẫn dưới đây nhé

 

https://www.youtube.com/watch?v=dezPYLtJTCA&list=PLDmGEycUFt8mSZ9Cc9ariphhv2C3IJYWe&index=1

 

 

 

 

 

HƯỚNG DẪN DÙNG DOODLY