Lên ngưỡng thanh toán ADS Facebook

AE MUỐN LÊN NGƯỠNG ĐỀU vào phần quản lý nhập số tiền ngưỡng tiếp theo LƯU Ý : chỉ được nhập ngưỡng kế tiếp và trước thời điểm pay từ 1 đến 5 phút nếu để lâu quá vui lòng thao tác lại bước nhập ngưỡng bằng tay xong hãy pay nhé ae 50/70/110/160/230/340/550/750/1100/1750/2800/4000/5500/9000/14000/20000 tổng hợp full ngưỡng Chúc ae lên ngưỡng thành công݂