Hầu hết mọi người làm SEO đều không biết điều này nên họ thường bị google phạt

 

Truy cập https://search.google.com/search-console/disavow-links để xóa các backlink rác hoặc backlink đối thủ chơi xấu.

Dùng ahref lọc hết các domain ip, domain spam, các domain có điểm DR thấp… và disavow tụi nó đi.