Bảo mật 2 lớp dùng htpasswd dùng open lite speed kết hợp plugin WPS hide login trên wordpress với wptangtoc ols

Bạn muốn bật bảo mật 2 lớp cho đường dẫn đăng nhập mới được tạo khi dùng plugin WPS hide login.

  1. Nếu bạn dùng quản trị vps bằng wptangtoc ols, bạn vào mục bảo mật và bật bảo mật 2 lớp cho wp-ạdmin lúc này sẽ yêu cầu mật khẩu và user của htpasswd lúc tạo.
  2. Bạn cài plugin WPS hide login dùng để đổi đường dẫn admin, vd đường dẫn admin lúc này là domain.com/adminlogin => lúc này thư mục wp-admin hay wp-login.php sẽ auto chuyển hướng về trang 404
  3. Sau khi có đường dẫn mới adminlogin và bạn muốn bật thêm 2 lớp bảo mật cho đường dẫn mới thì vào file config domain để cấu hình
  4. Truy cập file /usr/local/lsws/conf/vhosts/domain.com/domain.com.conf thêm đoạn code sau

# nơi chứa file user và pass của htpasswd

realm domain.comwp {

userDB {
location /usr/local/lsws/domain.com/passwd/.mk
}
}

# config bảo mật wp-login được bật và thềm vào tự động khi dùng wptangtoc ols ở mục bảo mật cài 2 lớp
context exp:wp-login.php {
location $DOC_ROOT/$0
allowBrowse 1
realm domain.comwp

accessControl {
allow ALL
}

rewrite {

}
addDefaultCharset off

phpIniOverride {

}
}

# Thêm cấu hình thủ công cho đường dẫn adminlogin được thay đổi từ plugin WPS hide login
context exp:^/adminlogin(/.*)?$ {
location /usr/local/lsws/domain.com/html
allowBrowse 1
realm tinphu.comwp

accessControl {
allow ALL
}

rewrite {

}
addDefaultCharset off

phpIniOverride {

}
}