Hướng dẫn đăng ký IA tháng 7 – 2021

Thời gian gần đây FB siết chặt việc đăng ký IA nên hiện tại đăng ký mới sẽ phát sinh lỗi gần như không thể submit được   Các bạn truy cập link này để setup https://business.facebook.com/[id page]/publishing_tools/?section=INSTANT_ARTICLES Nếu bạn vào check mục cấu hình của… Read More